Kies uw gebied

Dit jaar nog start campagne ‘Glasvezel buitenaf’ in De Ronde Venen en Stichtse Vecht West

Voor zo’n 2.800 adressen in het buitengebied is glasvezel heel dichtbij

CIF heeft aangekondigd dit jaar te starten met de glasvezelcampagne ‘Glasvezel buitenaf’ in De Ronde Venen en Stichtse Vecht West. Het gaat in De Ronde Venen om zo’n 2.600 adressen en in Stichtse Vecht West om zo'n 200 adressen. Inwoners van De Ronde Venen zijn door DICO Snel Internet Buitengebied al voorbereid op de komst van glasvezel en de inwoners van Stichtse Vecht West door Stichting Digitale bereikbaarheid. Eerder gaf 70% van de inwoners in het buitengebied aan, bereid te zijn over te stappen als er een aanbod komt. CIF gaat dan ook d.m.v. de samenwerking met de beide gemeenten, DICO Snel Internet Buitengebied en Stichting Digitale bereikbaarheid, hieraan opvolging geven.

Wethouder Anco Goldhoorn van De Ronde Venen: ,,Goed nieuws dat CIF de glasvezelcampagne in De Ronde Venen start. Als gemeente hebben we ons hier hard voor gemaakt, we zijn het eerste gebied in Utrecht-West waar CIF start. Ik weet zeker dat ook veel inwoners van het buitengebied blij zijn glasvezel voor hen een stap dichterbij is gekomen. Een snelle internetverbinding is tegenwoordig een eerste levensbehoefte en levert een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid in het buitengebied.’’

Aanbod
Inwoners van het buitengebied van De Ronde Venen en Stichtse Vecht West kunnen voor een glasvezelabonnement kiezen uit de aanbieders Caiway, CBizz, Solcon en WeServe. Daarnaast betalen zij een vastrechtvergoeding van 15,00 euro per maand òf 1900 euro bij eenmalige afkoop. Al bij 50% deelname gaat de aanleg door. We informeren de bewoners persoonlijk over de aanleg, kosten, voorwaarden en planning. 

Samenwerking
Ook de provincie Utrecht hecht grote waarde aan de beschikbaarheid van snel internet en heeft daarom vorig jaar het initiatief genomen om de aanleg van snel internet in het buitengebied te stimuleren. Dit onder voorwaarde dat de gemeenten en bewoners zelf hierbij een actieve rol zouden vervullen.