Planning

Als meer dan 35% van de inwoners binnen de bebouwde kom een glasvezelabonnement afsluit, gaan wij glasvezel aanleggen in dit gebied. Deze aanleg is afhankelijk van voldoende deelname (50%) buiten de bebouwde kom. Als op de einddatum de benodigde percentages zijn gehaald, volgt zo snel mogelijk een planning van de aanleg. U wordt daar persoonlijk over geïnformeerd.

Van een zandweg naar een snelweg
Sven Wilmink, student