U kunt zich nog steeds aanmelden!

Samenwerking met gemeenten Regio Arnhem - Nijmegen

De glasvezelcampagne in Gelderland Midden en Zuid is in volle gang. Wij proberen bewoners te informeren en enthousiast te maken voor glasvezel. Want als vóór 19 november 50% van de bewoners van het buitengebied zich aanmeldt voor glasvezel, dan gaan wij daadwerkelijk aanleggen. Een langgekoesterde wens van vele bewoners, maar ook de gemeenten in de regio Arnhem – Nijmegen zijn blij dat de komst van snel internet eindelijk dichtbij komt. Deze laatsten maken momenteel gezamenlijk afspraken over de aanleg van glasvezel. Ze hebben echter nog met geen marktpartij een overeenkomst afgesloten, dus ook niet met ons. Hierover berichten o.a. de gemeenten Lingewaard, Overbetuwe en Berg en Dal op hun website. 

Zeker stellen van de komst van glasvezel
Het klopt dat wij als Glasvezel buitenaf voortvarend aan de slag zijn en al bewoners aan het informeren en werven zijn, nog voor de afspraken met de gemeenten zijn afgerond. Dit doen we omdat we tijd willen winnen en zo snel mogelijk duidelijkheid willen krijgen over de komst van glasvezel. Want hoe eerder de 50% wordt gehaald, hoe sneller wij tot aanleg over kunnen gaan. In de tussentijd hebben wij goed contact met de diverse gemeenten en vertrouwen we erop dat we de benodigde afspraken zorgvuldig gaan vastleggen in convenanten.