U kunt zich nog steeds aanmelden!

Veelgestelde vragen

Op deze pagina treft u de belangrijkste vragen en antwoorden aan over glasvezel en de aanleg hiervan in het buitengebied. Staat uw vraag er niet tussen neemt u dan contact met ons op.

Aanmelden

Valt u woning of bedrijf binnen het aansluitgebied? U kunt zich dan aanmelden bij één van de dienstaanbieders. U kunt zich bij hen aanmelden voor zowel een abonnement als de glasvezelaansluiting naar uw woning. De diverse mogelijkheden voor de abonnementen zijn vermeld op de websites van de dienstaanbieders.

Bent u van mening dat u wel in aanmerking komt voor glasvezel, maar wordt uw adres niet gevonden via de postcodechecker? Neem dan contact met ons op via info@glasvezelbuitenaf.nl.

Alle dienstaanbieders bieden de mogelijkheid om uw huidige telefoonnummer te behouden. U kunt dit bij uw aanmelding aangeven.

Voor wat betreft het behoud van uw e-mailadres ligt het eraan welk e-mailadres u nu gebruikt. Gebruikt u een mailadres van uw huidige dienstaanbieder, zoals bijvoorbeeld KPN, dan kunt u deze niet blijven gebruiken. U kunt een nieuw e-mailadres aanvragen bij uw nieuwe dienstaanbieder. U kunt ook ervoor kiezen om een e-mailadres te gebruiken dat niet gebonden is met een bepaalde dienstaanbieder, zoals bijvoorbeeld Gmail, Hotmail of Outlook.

Nee. Als u minder dan een jaar geleden een contract heeft afgesloten, dan zult u dit contract moeten uitdienen. Na het eerste jaar is het abonnement meestal maandelijks opzegbaar. Wel kunt u zich alvast aanmelden bij een dienstaanbieder die diensten via glasvezel levert. Op het moment dat uw contract met uw huidige dienstaanbieder afloopt, gaat uw nieuwe contract in.

Let op! Meld dit bij uw nieuwe dienstaanbieder en bespreek het moment van overgaan.

Bedrijven in het buitengebied

Dit ligt aan uw wensen en uw specifieke situatie. Wij kunnen ons voorstellen dat u als consument andere wensen heeft dan als ondernemer. In dat geval is het verstandig om 2 aansluitingen te nemen. Voor vragen over 1 of 2 aansluitingen kunt u terecht bij Glasvezel buitenaf. Heeft u vragen over de abonnementen dan kunt u terecht bij de dienstaanbieders.

Er is een aantal voorwaarden om in aanmerking te komen voor een glasvezelaansluiting:

1. Uw woning/bedrijf is gelegen in het buitengebied waar het glasvezelnetwerk aangelegd zal worden.

2. In uw woning/bedrijf is nog geen glasvezel- of kabelaansluiting aanwezig.

3. Uw adres staat geregistreerd in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) van uw gemeente en het betreft een woonbestemming.

4. U sluit een contract met een dienstaanbieder naar keuze.

5. In het deelgebied waartoe uw woning/bedrijf behoort tekent minimaal 50% van de bewoners/bedrijven vooraf een contract voor een abonnement bij één van de dienstaanbieder én een contract voor de Vastrechtvergoeding.

Glasvezel biedt volop voordelen voor zakelijk gebruik. Niet alleen kunt u razendsnel en veilig internetten via een betrouwbaar netwerk, ook zijn de uploadsnelheden bijzonder hoog. Dat betekent dat u eenvoudig gebruik kunt maken van clouddiensten, videoconferencing, het delen van grote bestanden, maar ook bijvoorbeeld beveiliging en zorg op afstand. Een ander groot voordeel is dat het glasvezelnetwerk klaar is voor het bijkomend dataverkeer van toekomstige ontwikkelingen, zoals smart farming of 3D-beeldbellen.

De aanleg

De locatie van de glasvezelaansluiting in uw woning is aan een aantal voorwaarden verbonden. Onze voorkeur gaat uit naar de meterkast, mits deze aan de voorzijde van de woning is geplaatst. Verder is de aanwezigheid van een wandcontactdoos voor de stroomvoorziening noodzakelijk. In overleg is een andere locatie mogelijk. Voordat de glasvezelaansluiting wordt geplaatst, zal uw woning door een medewerker van de aannemer worden bezocht. In overleg met u wordt de route naar uw woning en de locatie van de glasvezelaanlsuiting bepaald.

Heeft u vragen over de planning of de werkzaamheden bij u in de buurt? Tijdens de aanleg kunt u contact opnemen met de aannemer die in uw regio actief is. De contactgegevens van de aannemer kunt u vinden op de pagina 'Aanleg' > 'Planning' van uw regio.

Helaas kunnen we niet exact zeggen wanneer we in welke gemeente het glasvezelnetwerk bouwen. Ruim voordat we in een gemeente starten, informeren we bewoners via media, brieven en op de websites. U ontvangt een brief van onze aannemer met daarin de exacte datum waarop uw woning wordt aangesloten. Een globale planning vindt u op de pagina 'Aanleg' > 'Planning' van uw regio.

De aanleg van het glasvezelnetwerk van het buitengebied verloopt in zes stappen:

Stap 1: Wanneer we bij u in de buurt starten, versturen wij een informatiekrant, informeren wij de lokale media en kunt u alle informatie terugvinden op onze website. Ook kunt u zich vanaf dit moment inschrijven bij één van de dienstaanbieders. U kiest een abonnement en geeft aan of u voor een eenmalige vergoeding kiest of maandelijks wilt betalen. Als minimaal 50% van de bewoners voor de aanleg van glasvezel kiest, gaat de schop definitief in de grond.

Stap 2: Schouw en persoonlijk advies Is de 50% behaald? Dan komt de aannemer vooraf bij u thuis kijken (‘de schouw’) wat de beste plaats is om de glasvezelkabel de woning binnen te laten komen en waar het glasvezelmodem geplaatst kan worden.

Stap 3: Aanleg in uw straat Vervolgens gaat de aannemer aan de slag met de aanleg van het glasvezelnetwerk in uw straat. Hiertoe wordt een sleuf in de berm gegraven en van woning tot woning een netwerk aangelegd. De werkzaamheden zullen circa één tot twee werkdagen duren en natuurlijk beperken we de overlast tot een minimum. Soms kiest een aannemer ervoor om eerst stap 4 en 5 uit te voeren, voordat het glasvezelnetwerk in de straat wordt aangelegd.

Stap 4: Glasvezelaansluiting naar uw pand Indien u zich heeft aangemeld, wordt er tijdens de werkzaamheden in de straat ook een glasvezelkabel aangelegd van de straat naar uw woning. Daarbij werken we in vrijwel alle gevallen met ondergrondse tuinboringen, zodat uw tuin intact blijft. Bij een oprijlaan of een lang pad wordt meestal wel gedeeltelijk een geul gegraven.

Stap 5: Aansluiting in uw woning De glasvezel ligt nu voor de gevel van uw woning. Eén van onze monteurs zorgt dat de glasvezel in uw woning wordt aangesloten. Via een klein gat in de voorgevel wordt de kabel via de kelder of kruipruimte naar binnen gebracht. De kabel wordt daarna aangesloten op een glasvezelmodem. In de meeste gevallen is dat in de meterkast.

Stap 6: Installeren & activeren tv, telefoon en internet Afhankelijk van de mogelijkheden die uw dienstaanbieder biedt, installeert u de apparatuur voor televisie, internet en/of telefonie zelf of laat u dat doen door een installatiemonteur. Als laatste stap activeert de dienstaanbieder uw abonnement. Vanaf dat moment kunt u gebruikmaken van interactieve televisie, razendsnel internet en voordelig bellen. Uiteraard laat uw dienstaanbieder u weten wanneer het zover is.

De inschrijfperiode

Vanwege het grote oppervlakte en de lage bevolkingsdichtheid is de aanleg van glasvezel in het buitengebied een kostbare aangelegenheid. Om de kosten van de aanleg te dekken, is het noodzakelijk dat minimaal de helft van de bewoners en bedrijven diensten gaat afnemen via het glasvezelnetwerk. Immers, alleen dan staan er inkomsten tegenover de hoge aanlegkosten.

Als minder dan de helft van de bewoners een abonnement bij een dienstaanbieder afneemt, zullen wij geen glasvezel aanleggen.

Als u tijdens de inschrijfperiode geen abonnement heeft afgesloten, krijgt u geen glasvezelaansluiting. Na de inschrijfperiode kunt u zich nog steeds aanmelden voor een glasvezelabonnement en alsnog een glasvezelaansluiting krijgen. Hiervoor betaalt u wel eenmalige aansluitkosten. Deze aansluitkosten zijn gebaseerd op de werkelijke aanlegkosten met een minimum van € 995,-  incl. BTW.

De kosten - algemeen

Vanwege de grote oppervlakte en de lage bevolkingsdichtheid is de aanleg van glasvezel in het buitengebied kostbaar. Wij vragen daarom een extra bijdrage aan de bewoners. Dit noemen we de vastrechtvergoeding. U betaalt deze vastrechtvergoeding voor het gebruik van het glasvezelnetwerk. Daarnaast betaalt u de reguliere kosten voor een abonnement bij een dienstaanbieder.

Voor de betaling van de vastrechtvergoeding heeft u twee opties:

- Eenmalige afkoop: u betaalt de aansluiting via een eenmalige bijdrage. Na betaling hiervan hoeft u geen maandelijkse bijdrage te betalen voor de glasvezelaansluiting naar uw woning.

óf

- Maandelijkse bijdrage: de maandelijkse vastrechtvergoeding betaalt u alleen tijdens de looptijd van uw abonnement bij een dienstaanbieder. Als u uw abonnement bij de dienstaanbieder opzegt, stopt ook de betaling van de maandelijkse vastrechtvergoeding.

De afstanden tussen woningen in het buitengebied zijn vele malen groter dan in dorpen en steden. Voor de aanleg van glasvezel zal dus meer gegraven moeten worden. Dit brengt hogere kosten met zich mee. Om deze hogere kosten te compenseren wordt de vastrechtvergoeding in rekening gebracht.

Ja, u dient naast de abonnementskosten aan de dienstaanbieder voor internet, televisie en/of telefonie ook de vastrechtvergoeding te betalen.

Nee, dat kan niet. Om een glasvezelaansluiting te krijgen dient u zowel een abonnement bij de dienstaanbieder te nemen als de vastrechtvergoeding te betalen.

De vastrechtvergoeding wordt jaarlijks in januari geïndexeerd volgens de consumentenprijsindex (CPI). Deze wordt door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vastgesteld. Als u via automatische incasso betaalt, wordt de vastrechtvergoeding door ons aangepast. U hoeft hiervoor zelf niets te doen.

Nee, wanneer u bericht heeft gehad dat u in aanmerking komt voor een glasvezelaansluiting, hoeft u geen extra aanlegkosten te betalen. Wel betaalt u een vastrechtvergoeding naast de abonnementskosten. Meldt u zich aan na de inschrijfperiode? Dan betaalt u wel eenmalig aansluitkosten.  

Er is sprake van een na-aansluiting indien u na de inschrijfperiode een abonnement afsluit. Voor een na-aansluiting worden de werkelijke aanlegkosten, met een minimum van € 995,- incl. BTW in rekening gebracht worden. 

Is er sprake van een nieuwbouwwoning? Dan betaalt u de werkelijke aanlegkosten voor het realiseren van de glasvezelaansluiting in uw woning. U zult in dat geval een offerte voor de realisatie van de aansluiting ontvangen. Neemt u hierover contact met ons op.

Voor vragen over de factuur kunt u bellen naar 088-3316611 of een e-mail sturen naar glasvezelbuitenaf@mijnrekeningbekijken.nl.

Eenmalige afkoop vastrechtvergoeding

Als u de vastrechtvergoeding heeft afgekocht, hoeft u voor uw huidige adres nooit meer een (maandelijkse) vastrechtvergoeding te betalen. U betaalt alleen nog de abonnementskosten aan uw dienstaanbieder.

Na aanleg en activatie van de aansluiting (lees: levering van de diensten door de dienstaanbieder) sturen wij u een factuur voor de eenmalige afkoop van de Vastrechtvergoeding. Deze factuur is gericht aan de persoon die het abonnement bij de dienstaanbieder heeft afgesloten. De vastrechtvergoeding wordt via automatische incasso geïnd.

Als u de vastrechtvergoeding voor uw huidige adres heeft afgekocht, hoeft u voor dit adres nooit meer een maandelijkse vastrechtvergoeding te betalen. De afkoop is dus adresgebonden. Als u verhuist naar een adres waar de vastrechtvergoeding niet is afgekocht, dient u alsnog de vastrechtvergoeding voor dat adres te betalen. Uiteraard is dan eenmalige afkoop ook mogelijk.

Nee, u kunt het bedrag voor eenmalige afkoop niet in termijnen betalen. Wilt u het bedrag niet in één keer voldoen, dan kunt u kiezen voor de maandelijkse vastrechtvergoeding. U betaalt deze maandelijkse vastrechtvergoeding zolang u een abonnement heeft bij één van de dienstaanbieders.

Nee, u betaalt het bedrag voor eenmalige afkoop voor de aanleg van uw glasvezelaansluiting. Voorwaarde is eveneens dat u een abonnement bij een dienstaanbieder afsluit. Wanneer u dit abonnement opzegt, wordt de eenmalige afkoop niet terugbetaald. Als u meer flexibiliteit wenst, kunt u kiezen voor de maandelijkse betaling van de vastrechtvergoeding. Als u dan het abonnement bij uw dienstaanbieder opzegt, stopt ook de betaling van de vastrechtvergoeding.

Eenmalige afkoop van de vastrechtvergoeding heeft een aantal voordelen:

- u ontvangt slechts 1 factuur

- na een periode van meer dan 10 jaar is eenmalige afkoop voordeliger

- u heeft een bedrijf? Het bedrag van eenmalige afkoop kan als bedrijfskosten worden opgevoerd

- uw woning is 'vrij van vastrechtvergoeding'. U of eventuele toekomstige bewoners hoeven zich geen zorgen meer te maken om het betalen van een maandelijkse of eenmalige vastrechtvergoeding.

Maandelijkse vastrechtvergoeding

U betaalt deze maandelijkse vastrechtvergoeding voor het gebruik van het glasvezelnetwerk en de aansluiting. Daarnaast betaalt u de reguliere kosten voor een abonnement bij een dienstaanbieder. De vastrechtvergoeding betaalt u alleen tijdens de looptijd van uw abonnement bij een dienstaanbieder. Als u uw abonnement bij de dienstaanbieder opzegt, stopt ook de betaling van de vastrechtvergoeding.

Het belangrijkste voordeel van de maandelijkse vastrechtvergoeding is de flexibiliteit. Als u uw abonnement bij uw dienstaanbieder opzegt, stopt ook de betaling van de vastrechtvergoeding. Als u zich weer aanmeldt bij een dienstaanbieder, zal ook de vastrechtvergoeding weer worden geïnd.

Voor het doorgeven van wijzigingen kunt u terecht bij uw dienstaanbieder. De dienstaanbieder geeft uw wijzigingen vervolgens door aan ons.

Dubbele bewoning of inwoning

De aansluiting hoeft niet in de meterkast gerealiseerd te worden. Deze kan ook op een andere plek in huis gemaakt worden, bijvoorbeeld bij uw televisie. Dit kunt u overleggen met de aannemer.

U heeft recht op 2 glasvezelaansluitingen. Wilt u dat niet, dan kunt u ervoor kiezen om 1 aansluiting met 1 abonnement af te nemen en deze te delen. U dient zich te realiseren dat u in dat geval gezamenlijk gebruik maakt van de internetverbinding, waarbij de ander kan achterhalen wat u op internet doet. Ook is het aantal telefoonlijnen en aan te sluiten televisies op 1 aansluiting beperkt. De dienstaanbieders kunnen u hierover meer vertellen.

U kunt een extra aansluiting aanvragen op uw adres. De voorwaarde is wel dat op deze extra aansluiting een abonnement bij een dienstaanbieder wordt afgesloten. Daarnaast moet de extra aansluiting te realiseren zijn binnen de standaard aansluitcriteria. Een extra aansluiting kunt u aanvragen via de dienstaanbieder.

Voor bepaling van het percentage aanmeldingen gaan we uit van de registratie in de BAG (Basisadministratie Adressen & Gebouwen). Staan de woningen hierin als 2 afzonderlijke adressen vermeld, dan tellen beide woningen mee. Staan de woningen hierin als 1 adres vermeld, dan tellen beide woningen als 1 aansluiting mee.

Het dienstenaanbod

Ja, om een glasvezelaansluiting te krijgen is het afnemen van een abonnement bij één van de dienstaanbieders verplicht. U kunt dit abonnement meestal na een jaar opzeggen.

Verschillende dienstaanbieders bieden diensten aan via glasvezel. Zij bieden in ieder geval snel en stabiel internet, interactieve televisie met zeer goede beeldkwaliteit en betrouwbare telefonie. Op de pagina van uw gebied is te zien bij welke dienstaanbieders u een abonnement kunt afsluiten (onder 'Aanbod' > 'Dienstaanbieders'). U sluit een abonnement rechtstreeks met hen af en meldt zich tegelijkertijd aan voor de glasvezelaansluiting naar uw woning.

De diensten worden geleverd door de dienstaanbieders. Op hun websites kunt u de diensten en bijbehorende tarieven bekijken. 

Wij bieden geen diensten aan en bouwen en beheren enkel het glasvezelnetwerk.

De dienstaanbieders zijn landelijk opererende partijen en leveren in heel Nederland glasvezelabonnementen tegen landelijk geldende tarieven. Een overzicht van de dienstaanbieders vindt u op de pagina van uw gebied (onder 'Aanbod' > 'Dienstaanbieders'). Deze tarieven zijn zeker concurrerend en in veel gevallen bent u zelfs gunstiger uit.

Dit is voor iedere situatie anders. Tegenwoordig doen we veel dingen online: tv kijken, telefoneren, werken, gamen, studeren, bankieren, winkelen en zelfs onze belastingaangifte gaat alleen maar digitaal. Dat wordt in de toekomst alleen nog maar meer. Steeds meer apparaten in huis bedienen we via wifi en steeds meer mensen gebruiken zorg op afstand. Evenals bewaking en beveiliging van de woning. Zelfs het agrarische bedrijf wordt compleet gedigitaliseerd. Internet via glasvezel biedt de snelheid en de stabiliteit die hiervoor nodig zijn. Internetsnelheden van 100 Mbit/s zijn hiervoor nodig. Voor meer informatie kunt u het beste contact opnemen met een van de serviceproviders.

Installatie en apparatuur

Afhankelijk van uw persoonlijke situatie zijn verschillende apparaten verbonden met het ADSL-netwerk en/of uw satellietschotel. Glasvezel vervangt zowel het ASDL-netwerk als de satellietschotel waardoor er meer en sneller gegevens kunnen worden verzonden en ontvangen. De apparaten waar u aan kunt denken zijn:
- TV, radio kastje voor digitale televisie en radio;
- PC, laptop, tablet, game console;
- vaste telefoon; - alarminstallatie;
- (bewakings)camera.

De dienstaanbieder zal u informeren als de computer, telefoon en/of televisie anders geconfigureerd moeten worden of de instellingen aangepast moeten worden.

Dat is zeker mogelijk. Het aantal aan te sluiten televisies verschilt per dienstaanbieder. Per televisie heeft u, net zoals televisie via de schotel, een aparte digitale TV-ontvanger nodig. Deze ontvanger wordt geleverd door de dienstaanbieder. Daarnaast kunt u bij vrijwel alle dienstaanbieders draadloos televisie kijken via uw tablet of iPad.

Om uw huidige telefoon aan te sluiten, kunt u gebruik maken van de bestaande bekabeling.

Dat is afhankelijk van enerzijds uw apparatuur en anderzijds de mogelijkheden die uw dienstaanbieder biedt:
- u heeft meerdere telefoonlijnen met ieder een eigen telefoonnummer in gebruik: enkele dienstaanbieders bieden meerdere telefoonlijnen.
- u gebruikt een telefooncentrale: er zijn waarschijnlijk aanpassingen nodig zodat uw apparatuur kan communiceren via glasvezel. Uw dienstaanbieder kan u hier meer over vertellen.

Van uw dienstaanbieder ontvangt u een nieuwe digitale TV-ontvanger. Deze dient met een netwerkkabel (UTP-kabel) te worden verbonden met het glasvezelmodem of de meegeleverde router (afhankelijk van de dienstaanbieder). De kabel tussen de digitale ontvanger en de televisie is een HDMI-kabel. Voor meer informatie kunt u terecht bij de dienstaanbieder.

Het is bijna altijd mogelijk om uw alarmcentrale aan te sluiten op het glasvezelnetwerk. Neem contact op met de leverancier van uw alarmcentrale om dit na te vragen.

Meer informatie

Alle bewoners in het buitengebied waar glasvezel aangelegd gaat worden, worden persoonlijk geïnformeerd. Wilt u op de hoogte blijven, abonneert u zich dan op onze nieuwsbrief

Als u meer informatie wenst, dan kunt u uw vraag stellen via e-mail (info@glasvezelbuitenaf.nl) of telefonisch contact opnemen met de Klantenservice van Glasvezel buitenaf (088-7585800, op werkdagen van 8:30 tot 17:00 uur). 

Storingen

Voordat u gaat graven in uw eigen grond, dient u een Klic-melding te doen. Dan kunt u zien waar in uw grond zich kabels en leidingen bevinden. Als u, ondanks de Klic-melding, toch een glasvezelkabel stuk heeft getrokken, dan moet u dit melden bij uw dienstaanbieder. Hij zorgt ervoor dat Glasvezel buitenaf wordt ingelicht en de schade gaat herstellen. De kosten van de schade worden op u verhaald.

Afhankelijk van hoe groot de schade is, wordt deze zo snel mogelijk hersteld.

Voor wie is het aanbod van Glasvezel buitenaf?

Er is een aantal voorwaarden om in aanmerking te komen voor een glasvezelaansluiting:

1. Uw woning/bedrijf is gelegen in het buitengebied waar een glasvezelnetwerk aangelegd zal worden.

2. Uw adres staat geregistreerd in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) van uw gemeente.

3. In uw woning/bedrijf is nog geen glasvezel- en/of kabelaansluiting aanwezig en uw woning ligt niet achter een woning waar een coaxaansluiting ligt.  

4. U sluit een abonnement bij een dienstaanbieder naar keuze af.

5. U sluit een contract voor de vastrechtvergoeding met de netwerkeigenaar af.

6. Alleen geldig voor zogenaamde maatwerkadressen: u gaat akkoord met de offerte voor de eenmalige aansluitkosten

7. In het gebied waartoe uw woning/bedrijf behoort sluit minimaal 50% van de bewoners/bedrijven vooraf een abonnement bij één van de dienstaanbieder én een contract voor de vastrechtvergoeding af.

Als aan alle voorwaarden wordt voldaan, zal in uw woning/bedrijf een glasvezelaansluiting worden aangelegd en kunt u gebruik maken van de diensten van de dienstaanbieder.

Via de postcodecheck kunt u controleren of uw adres kan worden aangesloten op het glasvezelnetwerk. Of u daadwerkelijk een glasvezelaansluiting krijgt, is afhankelijk van een aantal voorwaarden. Deze voorwaarden vindt u onder 'Krijgen alle woningen een glasvezelaansluiting?'.

Nee, alleen bewoners die zich inschrijven voor glasvezel én een abonnement bij één van de dienstaanbieders afsluiten, krijgen een glasvezelaansluiting.

Glasvezel Buitenaf richt zich de komende jaren op de aanleg van glasvezel in de buitengebieden van Nederland en heeft vooralsnog geen plannen om ook dorpen en steden van glasvezel te voorzien. Glasvezel Buitenaf zal indien gewenst een glasvezelnetwerk aanleggen op recreatieparken en bedrijventerreinen en daarin mogelijk samenwerken met derde partijen.

Voordelen glasvezel

Een goede internetverbinding wordt steeds belangrijker. De ontwikkeling van nieuwe diensten die vragen om een snelle, stabiele en veilige verbinding gaat razendsnel. Denk hierbij aan interactieve diensten, zorg op afstand, onderwijs, thuiswerken, zakelijke toepassingen, domotica, etc. Glasvezel biedt deze snelle en betrouwbare internetverbinding. Omdat de capaciteit van glasvezel in principe oneindig is, kunnen we hiermee tientallen jaren vooruit.

ADSL en VDSL zijn technieken die gebruik maken van het netwerk dat van oudsher wordt gebruikt voor vaste telefonie. Dit netwerk bestaat voor een groot deel uit koperen kabels. Door de opwaardering van het telefonienetwerk zijn internet- en soms ook televisiediensten mogelijk.

Echter, zowel ADSL als VDSL-netwerken kennen een aantal belangrijke nadelen: 
- een koperen kabel kent weerstand. Hoe langer de lengte van de kabel, hoe groter deze weerstand. Hoe groter de weerstand, hoe lager de capaciteit en daarmee hoe lager de maximale snelheid
- een koperen kabel heeft last van invloeden van buitenaf zoals vocht (wat leidt tot veroudering) en instraling.
- door de fysische eigenschappen van koper is de capaciteit aan een maximum gebonden en daarmee niet toekomstvast.

Glasvezel kent deze nadelen niet. Met glasvezel kunt u bestanden up­ en downloaden met dezelfde hoge, stabiele snelheid. Dat bespaart u veel tijd. Omdat de capaciteit van glasvezel in principe oneindig is, kunnen we hiermee tientallen jaren vooruit. 

Glasvezel biedt veel mogelijkheden voor zorg en beveiliging op afstand. Er komen steeds meer toepassingen, waardoor ouderen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Door gebruik van slimme apparaten, die in verbinding staan met de thuiszorg, andere instanties of familie kan een oogje in het zeil worden gehouden. Een verpleegkundige kan bijvoorbeeld via een iPad, camera of TV informeren over hoe het met u gaat en overleggen over uw medicatie. Omdat de verpleegkundige u kan zien, kan hij of zij een betere inschatting maken van de benodigde zorg. 

Dit soort toepassingen vragen veel capaciteit (bandbreedte). Glasvezel biedt deze capaiciteit, nu en in de toekomst, en is daarmee  uitermate geschikt voor dergelijke toepassingen. Een snelle glasvezelverbinding draagt bovendien bij aan de waarde van uw woning. Een fijne gedachte als u uw woning in de toekomst wilt verkopen.

Glasvezel is een technologie waarmee u razendsnel kunt internetten, haarscherp televisie kunt kijken en uitstekend kunt bellen. Het biedt een betrouwbare vaste verbinding die ook bij uitstek geschikt is voor bedrijven. Met haar enorme capaciteit is glasvezel klaar voor de toekomst. Het faciliteert diensten als zorg op afstand, onderwijs op maat en ondersteunt de bedrijvigheid in het buitengebied.

Televisie kijken via glasvezel biedt tal van voordelen. Zo kijkt u altijd ongestoord televisie. Of het nu regent, waait of sneeuwt. Naast een groot zenderaanbod, waarvan een groot deel in HD-kwaliteit, kunt u gebruik maken van zogenaamde interactieve televisie. Zo kunt u Uitzending Gemist kijken en films en series bestellen en bekijken. Ook televisie kijken via een tablet of iPad behoort tot de mogelijkheden. Vanwege de hoge capaciteit kunt u in de toekomst probleemloos ultra HD (4k en 8k-televisie) kijken en andere televisiediensten gebruiken.

Op dit moment worden in onderzoekslaboratoria snelheden bereikt van meer dan 43 Terabit per seconde, oftewel 43 miljoen Megabit per seconde (Mbit/s). Daarmee zou je tientallen films in één seconde kunnen downloaden.

De dienstaanbieders bieden nu snelheden tot 1000 Megabit per seconde (oftewel 1 Gigabit per seconde). Dat is vele malen sneller dan ADSL in bijvoorbeeld het buitengebied, waar de snelheid nu vaak niet hoger is dan 5 Mbit/s.

Goed om te weten: wanneer wordt gezegd dat een abonnement 250 Mbit/s biedt, dan biedt het ook echt 250 Mbit/s. Oók als je niet in de buurt van de centrale woont en de hele buurt tegelijkertijd op YouTube video’s kijkt. 250 Mbit/s is bij glasvezel écht 250 Mbit/s.

Nee, helaas. De snelheid van uw huidige vaste aansluiting hangt nauwelijks af van het aantal mensen dat het netwerk gebruikt, maar vooral van de afstand van uw woning tot de centrale.

Wat is Glasvezel buitenaf?

Glasvezel buitenaf heeft zich ten doel gesteld om zoveel mogelijk buitengebieden in Nederland te voorzien van toegang tot supersnel internet. Juist het buitengebied moet glasvezel krijgen om voorop te lopen in een maatschappij die op alle fronten digitaliseert. Met glasvezel bent u klaar voor alle toekomstige telecomontwikkelingen, ongeacht de bandbreedte die deze ontwikkelingen vragen. Bestanden up- en downloaden gaat razendsnel. Of denk bijvoorbeeld aan interactieve televisie zoals uitzending gemist, live televisie pauzeren en draadloos televisiekijken op uw smartphone of tablet.

Glasvezel buitenaf richt zich op de aanleg van zoveel mogelijk glasvezelaansluitingen in de buitengebieden van Nederland, met als doel de leefbaarheid in het buitengebied te vergroten.