U kunt zich nog steeds aanmelden!

Voordelen Glasvezel

Er zijn veel manieren waarop particulieren en bedrijven voordeel kunnen hebben van een snelle, betrouwbare glasvezelaansluiting. Wij zetten hier, per doelgroep, een aantal voorbeelden op een rij.

Agrariërs

Het spreekt voor zich waarom agrariërs behoefte hebben aan een snelle, veilige en betrouwbare internetverbinding via glasvezel. Zij gebruiken internet onder andere voor:

  • Digitaal aanleveren informatie voor de overheid
  • Het aansturen en monitoren van melkrobots, mestschuifrobots en voerrobots
  • Managementprogramma’s en robots updaten via internet
  • Contact met afnemers
  • Grondstoffen en voer inkopen
  • Digitaal contact met de school van de kinderen en de huisarts

Data versturen wordt steeds belangrijker
Jan Bolscher, melkveehouder

Gezin

Huisautomatisering (domotica) wordt steeds meer gebruikt in gezinnen. De bediening van apparaten in huis, zoals de thermostaat, verlichting en gordijnen, kan allemaal via internet. Terwijl u op de bank zit of op afstand. Maar denk ook aan veiligheidsmonitoring, wat door glasvezel een stuk eenvoudiger wordt. Valdetectie, brandmelders en veiligheidscontrole om het huis via een camera is eenvoudig te bedienen en monitoren. Natuurlijk blijft surfen op internet een favoriete bezigheid. Informatie opzoeken, vakanties boeken, mail bekijken, videobellen, gamen: het kan allemaal snel, veilig en betrouwbaar.

We zitten echt te wachten op glasvezel
Familie Buter

Jongeren

Huiswerk maken is tegenwoordig bijna ondenkbaar zonder internet. Naast informatie opzoeken is ook contact met anderen, via chat of social media, heel normaal. En welke jongere houdt er nu niet van gamen? Zelfs bijles of huiswerkbegeleiding kan tegenwoordig online. En u als ouders ontvangt de nieuwsbrief van school natuurlijk ook digitaal.

Van een zandweg naar een snelweg
Sven Wilmink, student

Ondernemende ouderen

Ouderen kunnen langer thuis blijven wonen met zorg op afstand. Zorg en thuiszorg werkt ook steeds meer digitaal. Dit bevordert de veiligheid, het sociaal contact en de zelfredzaamheid van zorgbehoevenden. Ook voor de zorgaanbieder is dit een verbetering. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Toegang tot relevante cliëntinformatie en zorgprotocollen
  • Mobiel cameratoezicht
  • Slimme agenda
  • Instructies doorgeven
Graag meer tv-zenders en minder storing bij slecht weer
Familie Bossink, gepensioneerd

Bedrijven

Bijna ieder bedrijf heeft een website en de meeste bedrijven zijn ook actief op social media. Deze moeten allemaal online beheerd worden. Mailen en bellen zijn nog steeds de ideale manier om klantcontacten te onderhouden. Maar u doet nog veel meer via internet. Informatie versturen, uw btw-aangifte en andere financiële zaken, bestellingen plaatsen en misschien wel uw webshop beheren. Met supersnel en betrouwbaar glasvezel kunt u vertrouwen op de hoogste kwaliteit.

Door de komst van glasvezel zullen de industrieterreinen zich verder ontwikkelen
Jurgen van Ast, Bestuurslid ondernemersvereniging