U kunt zich nog steeds aanmelden!

Veelgestelde vragen

Op deze pagina treft u de belangrijkste vragen en antwoorden aan over glasvezel en de aanleg hiervan in het buitengebied. Staat uw vraag er niet tussen neemt u dan contact met ons op.

Aanmelden

Valt u woning of bedrijf binnen het aansluitgebied? U kunt zich dan aanmelden bij één van de dienstaanbieders. U kunt zich bij hen aanmelden voor zowel een abonnement als de glasvezelaansluiting naar uw woning. De diverse mogelijkheden voor de abonnementen zijn vermeld op de websites van de dienstaanbieders.

Bent u van mening dat u wel in aanmerking komt voor glasvezel, maar wordt uw adres niet gevonden via de postcodechecker? Neem dan contact op met Glasvezel buitenaf via glasvezelbuitenaf@cogas.nl.

Alle dienstaanbieders bieden de mogelijkheid om uw huidige telefoonnummer te behouden. U kunt dit bij uw aanmelding aangeven.

Voor wat betreft het behoud van uw e-mailadres ligt het eraan welk e-mailadres u nu gebruikt. Gebruikt u een mailadres van uw huidige dienstaanbieder, zoals bijvoorbeeld KPN, dan kunt u deze niet blijven gebruiken. U kunt een nieuw e-mailadres aanvragen bij uw nieuwe dienstaanbieder. U kunt ook ervoor kiezen om een e-mailadres te gebruiken dat niet gebonden is met een bepaalde dienstaanbieder, zoals bijvoorbeeld Gmail, Hotmail of Outlook.

Nee. Als u minder dan een jaar geleden een contract heeft afgesloten, dan zult u dit contract moeten uitdienen. Na het eerste jaar is het abonnement meestal maandelijks opzegbaar. Wel kunt u zich alvast aanmelden bij een dienstaanbieder die diensten via glasvezel levert. Op het moment dat uw contract met uw huidige dienstaanbieder afloopt, gaat uw nieuwe contract in.

Let op! Meld dit bij uw nieuwe dienstaanbieder en bespreek het moment van overgaan.

Bedrijven in het buitengebied

Dit ligt aan uw wensen en uw specifieke situatie. Wij kunnen ons voorstellen dat u als consument andere wensen heeft dan als ondernemer. In dat geval is het verstandig om 2 aansluitingen te nemen. Voor vragen over 1 of 2 aansluitingen kunt u terecht bij Glasvezel buitenaf. Heeft u vragen over de abonnementen dan kunt u terecht bij de dienstaanbieders.

Glasvezel biedt volop voordelen voor zakelijk gebruik. Niet alleen kunt u razendsnel en veilig internetten via een betrouwbaar netwerk, ook zijn de uploadsnelheden bijzonder hoog. Dat betekent dat u eenvoudig gebruik kunt maken van clouddiensten, videoconferencing, het delen van grote bestanden, maar ook bijvoorbeeld beveiliging en zorg op afstand. Een ander groot voordeel is dat het glasvezelnetwerk klaar is voor het bijkomend dataverkeer van toekomstige ontwikkelingen, zoals smart farming of 3D-beeldbellen.

De aanleg

De locatie van de glasvezelaansluiting in uw woning is aan een aantal voorwaarden verbonden. Onze voorkeur gaat uit naar de meterkast, mits deze aan de voorzijde van de woning is geplaatst. Verder is de aanwezigheid van een wandcontactdoos voor de stroomvoorziening noodzakelijk. In overleg is een andere locatie mogelijk. Voordat de glasvezelaansluiting wordt geplaatst, zal uw woning door een medewerker van de aannemer worden bezocht. In overleg met u wordt de route naar uw woning en de locatie van de glasvezelaanlsuiting bepaald.

De kosten - algemeen

Vanwege de grote oppervlakte en de lage bevolkingsdichtheid is de aanleg van glasvezel in het buitengebied kostbaar. Wij vragen daarom een extra bijdrage aan de bewoners. Dit noemen we de vastrechtvergoeding.  U betaalt deze maandelijkse vastrechtvergoeding voor het gebruik van het glasvezelnetwerk. Daarnaast betaalt u de reguliere kosten voor een abonnement bij een dienstaanbieder. De vastrechtvergoeding betaalt u alleen tijdens de looptijd van uw abonnement bij een dienstaanbieder. Als u uw abonnement bij de dienstaanbieder opzegt, stopt ook de betaling van de vastrechtvergoeding.

Na de inschrijfperiode kunt u zich nog steeds bij één van de dienstaanbieders aanmelden. U betaalt dan wel eenmalig aansluitkosten.

De afstanden tussen woningen in het buitengebied zijn vele malen groter dan in dorpen en steden. Voor de aanleg van glasvezel zal dus meer gegraven moeten worden. Dit brengt hogere kosten met zich mee. Om deze hogere kosten te compenseren wordt de vastrechtvergoeding in rekening gebracht.

Ja, u dient naast de abonnementskosten aan de dienstaanbieder voor internet, televisie en/of telefonie ook de vastrechtvergoeding te betalen.

Nee, dat kan niet. Om een glasvezelaansluiting te krijgen dient u zowel een abonnement bij de dienstaanbieder te nemen als de vastrechtvergoeding te betalen.

De vastrechtvergoeding wordt jaarlijks in januari geïndexeerd volgens de consumentenprijsindex (CPI). Deze wordt door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vastgesteld. Als u via automatische incasso betaalt, wordt de vastrechtvergoeding door ons aangepast. U hoeft hiervoor zelf niets te doen.

Nee, wanneer u bericht heeft gehad dat u in aanmerking komt voor een glasvezelaansluiting, hoeft u geen extra aanlegkosten te betalen. Wel betaalt u een vastrechtvergoeding naast de abonnementskosten. Meldt u zich aan na de inschrijfperiode? Dan betaalt u wel eenmalig aansluitkosten.  

Als uw woning niet is voorzien van een glasvezelaansluiting, maar wel moet worden aangelegd spreken we van een na-aansluiting. Voor een na-aansluiting worden de werkelijke aanlegkosten in rekening worden gebracht. 

Is er sprake van een nieuwbouwwoning of is uw woning aangemerkt als maatwerk-adres, waarvoor het standaardaanbod niet geldt? Dan betaalt u de werkelijke kosten voor het realiseren van de glasvezelaansluiting in uw woning. U zult in dat geval een offerte voor de realisatie van de aansluiting ontvangen. Neemt u dan contact met ons op.

Voor vragen over de factuur kunt u bellen naar 088 – 3316610 of een e-mail sturen naar cogas@mijnrekeningbekijken.nl.

Maandelijkse vastrechtvergoeding

U betaalt deze maandelijkse vastrechtvergoeding voor het gebruik van het glasvezelnetwerk en de aansluiting. Daarnaast betaalt u de reguliere kosten voor een abonnement bij een dienstaanbieder. De vastrechtvergoeding betaalt u alleen tijdens de looptijd van uw abonnement bij een dienstaanbieder. Als u uw abonnement bij de dienstaanbieder opzegt, stopt ook de betaling van de vastrechtvergoeding.

Voor het doorgeven van wijzigingen kunt u terecht bij uw dienstaanbieder. De dienstaanbieder geeft uw wijzigingen vervolgens door aan ons.

Dubbele bewoning of inwoning

U kunt een extra aansluiting aanvragen op uw adres. De voorwaarde is wel dat op deze extra aansluiting een abonnement bij een dienstaanbieder wordt afgesloten. Daarnaast moet de extra aansluiting te realiseren zijn binnen de standaard aansluitcriteria. Een extra aansluiting kunt u aanvragen via de dienstaanbieder.

Het dienstenaanbod

Verschillende dienstaanbieders bieden diensten aan via glasvezel. Zij bieden in ieder geval snel en stabiel internet, interactieve televisie met zeer goede beeldkwaliteit en betrouwbare telefonie. Op de pagina van uw gebied is te zien bij welke dienstaanbieders u een abonnement kunt afsluiten (onder 'Aanbod' > 'Dienstaanbieders'). U sluit een abonnement rechtstreeks met hen af en meldt zich tegelijkertijd aan voor de glasvezelaansluiting naar uw woning.

De diensten worden geleverd door de dienstaanbieders. Op hun websites kunt u de diensten en bijbehorende tarieven bekijken. 

Wij bieden geen diensten aan en bouwen en beheren enkel het glasvezelnetwerk.

De dienstaanbieders zijn landelijk opererende partijen en leveren in heel Nederland glasvezelabonnementen tegen landelijk geldende tarieven. Een overzicht van de dienstaanbieders vindt u op de pagina van uw gebied (onder 'Aanbod' > 'Dienstaanbieders'). Deze tarieven zijn zeker concurrerend en in veel gevallen bent u zelfs gunstiger uit.

Dit is voor iedere situatie anders. Tegenwoordig doen we veel dingen online: tv kijken, telefoneren, werken, gamen, studeren, bankieren, winkelen en zelfs onze belastingaangifte gaat alleen maar digitaal. Dat wordt in de toekomst alleen nog maar meer. Steeds meer apparaten in huis bedienen we via wifi en steeds meer mensen gebruiken zorg op afstand. Evenals bewaking en beveiliging van de woning. Zelfs het agrarische bedrijf wordt compleet gedigitaliseerd. Internet via glasvezel biedt de snelheid en de stabiliteit die hiervoor nodig zijn. Internetsnelheden van 100 Mbit/s zijn hiervoor nodig. Voor meer informatie kunt u het beste contact opnemen met een van de serviceproviders.

Installatie en apparatuur

Afhankelijk van uw persoonlijke situatie zijn verschillende apparaten verbonden met het ADSL-netwerk en/of uw satellietschotel. Glasvezel vervangt zowel het ASDL-netwerk als de satellietschotel waardoor er meer en sneller gegevens kunnen worden verzonden en ontvangen. De apparaten waar u aan kunt denken zijn:
- TV, radio kastje voor digitale televisie en radio;
- PC, laptop, tablet, game console;
- vaste telefoon; - alarminstallatie;
- (bewakings)camera.

De dienstaanbieder zal u informeren als de computer, telefoon en/of televisie anders geconfigureerd moeten worden of de instellingen aangepast moeten worden.

Dat is zeker mogelijk. Het aantal aan te sluiten televisies verschilt per dienstaanbieder. Per televisie heeft u, net zoals televisie via de schotel, een aparte digitale TV-ontvanger nodig. Deze ontvanger wordt geleverd door de dienstaanbieder. Daarnaast kunt u bij vrijwel alle dienstaanbieders draadloos televisie kijken via uw tablet of iPad.

Om uw huidige telefoon aan te sluiten, kunt u gebruik maken van de bestaande bekabeling.

Dat is afhankelijk van enerzijds uw apparatuur en anderzijds de mogelijkheden die uw dienstaanbieder biedt:
- u heeft meerdere telefoonlijnen met ieder een eigen telefoonnummer in gebruik: enkele dienstaanbieders bieden meerdere telefoonlijnen.
- u gebruikt een telefooncentrale: er zijn waarschijnlijk aanpassingen nodig zodat uw apparatuur kan communiceren via glasvezel. Uw dienstaanbieder kan u hier meer over vertellen.

Van uw dienstaanbieder ontvangt u een nieuwe digitale TV-ontvanger. Deze dient met een netwerkkabel (UTP-kabel) te worden verbonden met het glasvezelmodem of de meegeleverde router (afhankelijk van de dienstaanbieder). De kabel tussen de digitale ontvanger en de televisie is een HDMI-kabel. Voor meer informatie kunt u terecht bij de dienstaanbieder.

Het is bijna altijd mogelijk om uw alarmcentrale aan te sluiten op het glasvezelnetwerk. Neem contact op met de leverancier van uw alarmcentrale om dit na te vragen.

Meer informatie

Als u meer informatie wenst, dan kunt u uw vraag stellen via mail (glasvezelbuitenaf@cogas.nl) of contact opnemen met de Servicedesk (0546 - 836 666 op werkdagen van 8:00 tot 17:00 uur).

Storingen

Voordat u gaat graven in uw eigen grond, dient u een Klic-melding te doen. Dan kunt u zien waar in uw grond zich kabels en leidingen bevinden. Als u, ondanks de Klic-melding, toch een glasvezelkabel stuk heeft getrokken, dan moet u dit melden bij uw dienstaanbieder. Hij zorgt ervoor dat CKIB wordt ingelicht en de schade gaat herstellen. De kosten van de schade worden op u verhaald.

Afhankelijk van hoe groot de schade is, wordt deze zo snel mogelijk hersteld.

Voor wie is het aanbod van Glasvezel buitenaf?

De aanleg van glasvezel voor woningen en bedrijven in het buitengebied vraagt om grote investeringen. Voor sommige adressen, de zogenaamde maatwerkadressen, staan deze investeringen niet in verhouding tot de opbrengsten. Deze adressen kunnen dan ook niet tegen de normale aanlegkosten worden aangesloten op glasvezel. De bewoners van deze adressen hebben in het verleden een offerte voor een eenmalige eigen bijdrage ontvangen, die gebaseerd was op werkelijke aanlegkosten. Tegen betaling van deze eigen bijdrage wordt alsnog een glasvezelaansluiting aangelegd.

De offertes voor de eenmalige eigen bijdrage voor deze adressen zijn inmiddels verlopen. De bewoners die hiervan geen gebruik hebben gemaakt en op een later moment alsnog een aansluiting willen, dienen daarvoor de werkelijke aanlegkosten van dat moment te betalen.

Voordelen glasvezel

Een goede internetverbinding wordt steeds belangrijker. De ontwikkeling van nieuwe diensten die vragen om een snelle, stabiele en veilige verbinding gaat razendsnel. Denk hierbij aan interactieve diensten, zorg op afstand, onderwijs, thuiswerken, zakelijke toepassingen, domotica, etc. Glasvezel biedt deze snelle en betrouwbare internetverbinding. Omdat de capaciteit van glasvezel in principe oneindig is, kunnen we hiermee tientallen jaren vooruit.

ADSL en VDSL zijn technieken die gebruik maken van het netwerk dat van oudsher wordt gebruikt voor vaste telefonie. Dit netwerk bestaat voor een groot deel uit koperen kabels. Door de opwaardering van het telefonienetwerk zijn internet- en soms ook televisiediensten mogelijk.

Echter, zowel ADSL als VDSL-netwerken kennen een aantal belangrijke nadelen: 
- een koperen kabel kent weerstand. Hoe langer de lengte van de kabel, hoe groter deze weerstand. Hoe groter de weerstand, hoe lager de capaciteit en daarmee hoe lager de maximale snelheid
- een koperen kabel heeft last van invloeden van buitenaf zoals vocht (wat leidt tot veroudering) en instraling.
- door de fysische eigenschappen van koper is de capaciteit aan een maximum gebonden en daarmee niet toekomstvast.

Glasvezel kent deze nadelen niet. Met glasvezel kunt u bestanden up­ en downloaden met dezelfde hoge, stabiele snelheid. Dat bespaart u veel tijd. Omdat de capaciteit van glasvezel in principe oneindig is, kunnen we hiermee tientallen jaren vooruit. 

Glasvezel biedt veel mogelijkheden voor zorg en beveiliging op afstand. Er komen steeds meer toepassingen, waardoor ouderen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Door gebruik van slimme apparaten, die in verbinding staan met de thuiszorg, andere instanties of familie kan een oogje in het zeil worden gehouden. Een verpleegkundige kan bijvoorbeeld via een iPad, camera of TV informeren over hoe het met u gaat en overleggen over uw medicatie. Omdat de verpleegkundige u kan zien, kan hij of zij een betere inschatting maken van de benodigde zorg. 

Dit soort toepassingen vragen veel capaciteit (bandbreedte). Glasvezel biedt deze capaiciteit, nu en in de toekomst, en is daarmee  uitermate geschikt voor dergelijke toepassingen. Een snelle glasvezelverbinding draagt bovendien bij aan de waarde van uw woning. Een fijne gedachte als u uw woning in de toekomst wilt verkopen.

Glasvezel is een technologie waarmee u razendsnel kunt internetten, haarscherp televisie kunt kijken en uitstekend kunt bellen. Het biedt een betrouwbare vaste verbinding die ook bij uitstek geschikt is voor bedrijven. Met haar enorme capaciteit is glasvezel klaar voor de toekomst. Het faciliteert diensten als zorg op afstand, onderwijs op maat en ondersteunt de bedrijvigheid in het buitengebied.

Televisie kijken via glasvezel biedt tal van voordelen. Zo kijkt u altijd ongestoord televisie. Of het nu regent, waait of sneeuwt. Naast een groot zenderaanbod, waarvan een groot deel in HD-kwaliteit, kunt u gebruik maken van zogenaamde interactieve televisie. Zo kunt u Uitzending Gemist kijken en films en series bestellen en bekijken. Ook televisie kijken via een tablet of iPad behoort tot de mogelijkheden. Vanwege de hoge capaciteit kunt u in de toekomst probleemloos ultra HD (4k en 8k-televisie) kijken en andere televisiediensten gebruiken.

Op dit moment worden in onderzoekslaboratoria snelheden bereikt van meer dan 43 Terabit per seconde, oftewel 43 miljoen Megabit per seconde (Mbit/s). Daarmee zou je tientallen films in één seconde kunnen downloaden.

De dienstaanbieders bieden nu snelheden tot 1000 Megabit per seconde (oftewel 1 Gigabit per seconde). Dat is vele malen sneller dan ADSL in bijvoorbeeld het buitengebied, waar de snelheid nu vaak niet hoger is dan 5 Mbit/s.

Goed om te weten: wanneer wordt gezegd dat een abonnement 250 Mbit/s biedt, dan biedt het ook echt 250 Mbit/s. Oók als je niet in de buurt van de centrale woont en de hele buurt tegelijkertijd op YouTube video’s kijkt. 250 Mbit/s is bij glasvezel écht 250 Mbit/s.

Nee, helaas. De snelheid van uw huidige vaste aansluiting hangt nauwelijks af van het aantal mensen dat het netwerk gebruikt, maar vooral van de afstand van uw woning tot de centrale.

Wat is Glasvezel buitenaf?

Glasvezel Buitenaf is een initiatief van van Cogas Kabel Infra Buitengebied BV, een samenwerking tussen Cogas BV en DELTA Fiber Nederland BV. Cogas BV is al 50 jaar onafhankelijk( mede-)eigenaar en beheerder van electriciteits-, gas- en telecommunicatienetwerken in een groot deel van Twente en Salland. DELTA Fiber Nederland BV is een Nederlands telecombedrijf en heeft netwerken door heel Nederland en legt voortdurend nieuwe netwerken aan,

Cogas Kabel Infra Buitengebied BV richt zich op de aanleg van zoveel mogelijk glasvezelaansluitingen in de buitengebieden van de gemeenten Almelo, Borne, Dinkelland, Hardenberg, Hellendoorn, Hof van Twente, Oldenzaal, Twenterand, Tubbergen en Wierden. Het heeft als doel de leefbaarheid in het buitengebied te vergroten. 

De initiatiefnemers hebben al vele jaren ervaring in de wereld van de telecommunicatie. Dit gecombineerd met ruime ervaring bij het voorbereiden en uitvoeren van de fysieke glasvezelprojecten. Bovendien werken we alleen samen met gerenommeerde partners op het gebied van materialen, bouw en servicediensten.