Glasvezel binnen de bebouwde kom van Noardwest Fryslân

Op 16 september liep de glasvezelcampagne in de kleine kernen van Noardwest Fryslân ten einde en is de balans opgemaakt. Voor de inwoners van de kleine kernen ten zuiden van de A31 is er positief nieuws; zij krijgen extra tijd om zich aan te melden. Onder de inwoners van de kleine kernen ten noorden van de A31 bleek er te weinig animo te zijn voor glasvezel. Daarom kan DFMopGlas daar helaas geen glasvezel aanleggen.

Aanmelden kan tot 1 oktober
In de kleine kernen ten zuiden van de A31 hebben de laatste weken van de campagne nog veel extra inwoners zich aangemeld voor glasvezel. Het gaat om Achlum, Baaium, Blessum, Boksum, Deinum, Herbaijum, Hitzum, Marssum, Schalsum, Spannum, Tzum, Winsum, Wjelsryp, Zweins. De zichtbare groei geeft DFMopGlas het vertrouwen dat er in de bovenstaande dorpen alsnog gezamenlijk 35% behaald kan worden. De bewoners die zich nog niet hebben aangemeld, kunnen zich daarom tot 1 oktober nog aanmelden.

Kijk voor het aanbod dat geldt voor de inwoners binnen de bebouwde kom op de website www.glasvezelvoornoardwestfryslan.nl. Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen, meld u dan aan voor de nieuwsbrief.

Nieuws & agenda

Ontdek de voordelen

Voor particulieren en bedrijven

Aanbieders van glasvezel