U kunt zich nog steeds aanmelden!

Waterschappen onderzoeken impact van kabels en leidingen op kwaliteit dijken

We leggen regelmatig glasvezelkabels aan in dijken om zo aangrenzende woningen van glasvezel te kunnen voorzien. Vanzelfsprekend gebeurt dit altijd in afstemming met de waterschappen die de waterkeringen in Nederland beheren en onderhouden. Hiermee zorgen zij dat we in Nederland droge voeten houden. Omdat er steeds meer kabels en leidingen in dijken liggen, willen de Waterschappen de komende jaren onderzoeken welke invloed dit heeft op de kwaliteit van dijken.

Wat betekent dit voor ons?
De waterschappen staan nog steeds positief tegenover het aanleggen van glasvezelkabels in dijken. Het betekent wel dat alle plannen die door de aannemer worden ingediend zorgvuldig beoordeeld zullen worden. We zullen met meer voorbereidingstijd rekening moeten gaan houden wat van invloed kan zijn op de planning van de aanleg.