U kunt zich nog steeds aanmelden!

Hoe gaat de aanleg in zijn werk?

Is 50% deelname gehaald?
Wij leggen glasvezel aan. Hoe gaat dit in zijn werk?Aanleg in uw straat
Het netwerk leggen wij aan van woning tot woning. Daarvoor is het nodig een smalle sleuf in de berm te graven. Hierbij wordt getracht om eventuele overlast tot een minimum te beperken.Verbinding naar uw woning
Om uw woning te koppelen aan het glasvezelnetwerk wordt een glasvezelbuis aangelegd vanuit de straat naar uw woning. Wij proberen om deze aan te leggen zonder in uw tuin te graven. Helaas is dit niet altijd mogelijk, bijvoorbeeld omdat er andere leidingen liggen. De schouwer informeert u hier over. Uiteraard zal de aannemer, als de werkzaamheden gereed zijn, uw tuin netjes achterlaten.Aansluiting in een woning
De glasvezelkabel ligt nu onder de grond tot aan de voorgevel van uw woning. Er wordt een afspraak met u gemaakt om de glasvezelkabel in uw woning te realiseren. In de meeste gevallen is dit in de buurt van de huidige telefoonaansluiting. Het glasvezelmodem, dat u van uw dienstaanbieder ontvangt, wordt hierop aangesloten. Het glasvezelmodem moet worden aangesloten op een stopcontact.

Aansluiting in A-woning
In onderling overleg wordt bepaald, hoe de kabels worden aangelegd als er sprake is van een combinatie van een hoofdwoning en een A-woning

.

Gebruik maken van uw glasvezelaansluiting
Uw glasvezelaansluiting is technisch klaar voor gebruik. Er komt echter pas een signaal binnen zodra u diensten afneemt bij een dienstaanbieder. De dienstaanbieder zal met u communiceren wanneer u gebruik kan maken van uw diensten.