Kies uw gebied

Privacy- en cookiestatement

Glasvezel buitenaf is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang is voor onze activiteiten. Daarom willen wij u in dit privacy statement informeren waarom Glasvezel buitenaf en de aan haar gelieerde bedrijven (hierna tezamen: “Glasvezel buitenaf”) persoonsgegevens verwerken en hoe u daar invloed op kunt uitoefenen.

Verwerking van gegevens

Wij verzamelen en bewaren gegevens die u op onze website (www.glasvezelbuitenaf.nl) invoert of die u op een andere wijze aan ons/ door ons ingeschakelde derden verstrekt, wanneer u gebruik maakt van onze diensten. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de wettelijke eisen (o.a. de Wet Bescherming Persoonsgegevens).

Het kan onder meer (dus niet uitsluitend) om de volgende gegevens gaan:

  • gegevens die u aan ons verstrekt ten behoeve van het realiseren, exploiteren en het beheer van een glasvezelaansluiting op uw adres;
  • gegevens die u aan ons verstrekt wanneer u een contract afsluit voor een Vastrechtvergoeding om de glasvezelaansluiting mogelijk te maken;
  • gegevens die u aan ons verstrekt wanneer u zich heeft aangemeld voor een van onze diensten. Bijvoorbeeld: onze nieuwsbrief, de informatieavond, de en/of de postcodecheck op onze website;
  • informatie die wij verzamelen met behulp van cookies op onze websites;
  • gegevens die u mogelijk aan ons verstrekt via social media, websites, ambassadeurs of diensten van derden.

Beveiligen van gegevens

Uiteraard worden uw persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt Glasvezel buitenaf zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving. Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Glasvezel buitenaf B.V., Postbus 45, 2670 AB Naaldwijk.

Gebruik van informatie

We gebruiken uw persoonlijke gegevens uitsluitend voor:

  • de realisatie, het beheer en de exploitatie van het glasvezelnetwerk van Glasvezel buitenaf. Dat kan door Glasvezel buitenaf zelf zijn of door derden die zijn ingeschakeld door Glasvezel buitenaf;
  • de (potentiële) dienstverlening (door derden) over het glasvezelnetwerk van Glasvezel buitenaf;
  • het aanbieden van gepersonaliseerde content of om contact met u op te nemen. Dat laatste doen we bijvoorbeeld om u te informeren over diensten over het glasvezelnetwerk van Glasvezel buitenaf die mogelijk interessant voor u zijn;
  • overige doeleinden, mits daar uitdrukkelijk toestemming voor is verleend of is toegestaan op grond van de wet- en regelgeving.

Wij verkopen of verhuren uw persoonsgegevens niet aan derden voor hun marketingdoeleinden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Glasvezel buitenaf houdt u rondom de aanleg van het glasvezelnetwerk in uw wijk op de hoogte van alle ontwikkelingen. Als u geen e-mails van Glasvezel buitenaf meer wenst te ontvangen, kun u dit op elk moment aangeven via een link in de e-mail. Niet langer geadresseerde post ontvangen? Dit kunt u op ieder moment per post aan ons doorgeven. Wij zullen vervolgens uw verzoek verwerken.

Adres:

Glasvezel buitenaf B.V., Postbus 716, 7600 AS te Almelo.

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig, klein bestandje dat met de pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. Met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van uw aanvraag en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Ook optimaliseren wij hiermee de werking en gebruiksvriendelijkheid van de website.

U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, zie bijvoorbeeld de toelichting van de Consumentenbond voor uitleg.

Op de website van Glasvezel buitenaf treft u een aantal links aan naar andere websites. Glasvezel buitenaf kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Wij bieden een nieuwsbrief aan, waarin wij geïnteresseerden informeren over onze diensten en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen na uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst met abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Glasvezel buitenaf gaat graag, via het web en (eigen) social media kanalen, in dialoog met bewoners, klanten, gebruikers over haar organisatie, campagnes, producten en/of diensten. Het doel is om nuttige en relevante informatie te bieden en/of vragen die via social media kenbaar worden gemaakt te beantwoorden. Glasvezel buitenaf volgt actief hiervoor het internet en social media kanalen, zoals Facebook, Twitter en blogs. Hierbij spant Glasvezel buitenaf zich in om discussies op deze kanalen te volgen, daaraan deel te nemen en/of proactief op in te gaan en individuele, relevante vragen en opmerkingen te beantwoorden. Glasvezel buitenaf behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om niet op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan het wel of niet inhoudelijk reageren kan dan ook geen enkel recht worden ontleend. Het kan voorkomen dat bij het deelnemen aan discussies en het beantwoorden van vragen of het reageren op opmerkingen, Glasvezel buitenaf (persoons-) gegevens vast zal leggen. Deze zullen uiteraard in overeenstemming met dit privacy statement worden verwerkt. Glasvezel buitenaf is niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door andere deelnemers aan zijn social media kanalen of de content op zijn social media kanalen.

Inzage, correctie en verwijdering

U heeft altijd de mogelijkheid om Glasvezel buitenaf te vragen welke persoonsgegevens er van u zijn opgeslagen in onze systemen. Vindt u dat uw persoonsgegevens niet (langer) juist zijn, onvolledig zijn of niet ter zake doen voor de doeleinden waarvoor wij uw gegevens verwerken? Dan kunt u Glasvezel buitenaf verzoeken uw gegevens aan te vullen, te wijzigen of te verwijderen. Hiervoor kun u een bericht sturen naar onze klantenservice (adres; Glasvezel buitenaf, Postbus 716, 7600AS Almelo) of via e-mail; info@glasvezelbuitenaf.nl. Voordat wij een dergelijk verzoek in behandeling nemen, kan Glasvezel buitenaf u vragen om een kopie van uw legitimatiebewijs. Na controle zal Glasvezel buitenaf deze kopie vernietigen.

Indien u in het geheel geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten of diensten, dan kunt u ons een e-mail sturen via info@glasvezelbuitenaf.nl onder vermelding van WBP.

Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kunt u deze richten aan: Glasvezel buitenaf B.V., Postbus 716, 7600 AS te Almelo of e-mail: info@glasvezelbuitenaf.nl.

Bent u deskundig en ontdekt u een kwetsbaarheid in onze systemen? Help ons dan door deze kwetsbaarheid te melden. Zo kunnen we samen de veiligheid en betrouwbaarheid van onze systemen verbeteren. U kunt ons hierover benaderen via info@glasvezelbuitenaf.nl.

Glasvezel buitenaf behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien Glasvezel buitenaf een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop Glasvezel buitenaf uw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website(s), in nieuwsbrieven en/of rechtstreeks aan u per mail.

Glasvezel helpt het buitengebied de toekomst in
Liesbeth Koers, penningmeester Gemeenschappelijk Belang

Almelo, 1 augustus 2018